top of page
Search

HOODS Vs DROPS

יתרונות האחיזה ב- DROPS

1# עמידה אגרסיבית ואוירודינמית לעומת HOODS. ככל שהמהירות עולה ועימה גם התנגדות הרוח, השפעת האוירודינמיות של ברוכב גדלה. עלייה באוירודינמיות משמעה יעילות רבה יותר - במהירות נתונה המאמץ הנדרש קטן יותר.

2# אחיזה בטוחה יותר על האפניים היות ומרכז הכובד נמוך.

3# הבלימה בזמן האחיזה ב DROPS היא לרוב חזקה יותר כך שהמינוף גדול יותר . חשוב לקחת זאת בחשבון, ולא ללחוץ חזק מידי על הבלמים בעת רכיבה במהירויות גבוההות יותר.

4# אחיזה ב DROPS יכולה לעזור בהפחתת העייפות ושיפור הנוחות. זהו תרגול טוב לתנוחות רכיבה שונות ולהחלפתן מדי עת בזמן הרכיבה. שינויים במיקום היד והיציבה מדי פעם יפחיתו עייפות וישפרו את הנוחות.

Untitled-2.png

40 views0 comments
bottom of page