top of page

תקנון מועדון אופניים IGP

ברוכים הבאים למועדון אופניים IGP

https://www.facebook.com/Teamigp
https://www.teamigp.co.il

המועדון הוקם בשנת 2010 מתוך רצון לקדם את ענף האופניים בישראל.
המועדון מספק מסגרת אימונים בטוחה, מעצימה ומגוונת, צוות מאמנים מקצועי ותומך ואוירה קבוצתית מפרגנת, הכל כדי להבטיח לכל מתאמן בקבוצה התקדמות הדרגתית, שיפור עקבי, מיצוי הפוטנציאל והנאה מקסימלית מכל רכיבה ואימון.
בכל שאלה מוזמנים לפנות  לצוות המועדון:
פז בש - 052-831-4227
צחי בויגן - 052-625-8625
ניצן הנדלר -  054-566-7477

כללי

 • שנת הפעילות תחל בתאריך 1.9 ותסתיים ב 31.8

 • שעות האימון משתנות בהתאם לעונות השנה.

 • התשלום הינו שנתי עבור 12 חודשי פעילות ובשנת הפעילות נכללים שבועיים של פגרה, ערבי חג, חופשות וחגים והם כבר מגולמים במחיר ולא יינתן בגינם כל החזר ו/או זיכוי.

 • תשלום יש להעביר בתחילת כל רבעון
 • במקרה של ביטול אימון בשל תנאי מזג אוויר או אילוץ אחר, האימון יושלם במועד אחר.

 • לא יוחזרו תשלומים עבור היעדרויות ו/או ימי פעילות אשר לא נוצלו ע"י הספורטאים.

 • במקרה של הפסקת פעילות יש להודיע בכתב למנהל/ת המועדון עד ל-20 בחודש לטובת הפסקת החיוב / החזרת תשלום בחודש העוקב. 

 • לא יוחזר תשלום רטרואקטיבית.

 • כל החזר כספי למתאמן יעשה בניכוי של 10% עבור דמי טיפול וסליקה.

 • ניתן לבטל השתתפות בחוגים עד לתאריך 31/03.לאחר מכן לא יתקבלו ביטולים ולא יינתן החזר
  כספי. (למעט ביטול בשל מצב בריאותי- יש להציג אישורים רפואיים) 

 • חובה להגיע לאימון עם אופניים תקינים, קסדה, בקבוק מים, פנימית רזרבית ואמצעי תאורה.

 • לאחר 3 חודשי פעילות ראשונים במועדון יש להגיע לאימון עם מדי קבוצה.

 • ביטוח תאונות אישיות לתלמידים עד גיל 18 מכוסה ע"י משרד החינוך.

 • בוגרים וילדים שאינם נחשבים כתלמידים במערכת החינוך או מעל גיל 18 יציגו ביטוח לשנת הפעילות הרלוונטית לתאונות אישיות + צד ג' בכפוף לחוק הספורט.

 • חובה לשלוח למנהל/ת המועדון בדיקה רפואית ארגומטרית מתחנת ספורט מוכרת ובתוקף ליום ההרשמה.

 • רוכבים ייחשבו כמי שרשומים במועדון רק לאחר שחתמו על טופס ההרשמה, שלחו בדיקה רפואית תקינה ושילמו עבור הפעילות.

 • אי עמידה בתשלומים כסדרם תוביל להפסקה מידית של השתתפות הספורטאים בפעילות ולפקיעת חברותם במועדון.

 • הספורטאים והוריהם נותנים את הסכמתם להפצת תמונתם במסגרת פעילות הענפים במדיה התקשורתית והחברתית, באתר האינטרנט ובפרסומי המועדון.

נספח כתב ויתור ופטור מאחריות
 

 • בחרתי להשתתף באימוני האופניים של מועדון IGP ואני מודע לאופי האתגרי והסיכונים הכרוכים בכך.

 • עברתי בדיקות רפואיות כנדרש לפעילות מסוג זה ע"י רופא מוסמך ונמצא כי בריאותי תקינה, והנני כשיר מבחינה גופנית ורפואית לביצוע הפעילות.

 •  האופניים על כל המכלולים שלהם תקינים וכשירים לאימון. ברשותי קסדת רכיבה תקינה ואני מתחייב לחבוש אותה בעת הרכיבה במשך כל זמן האימון.

 • ידוע לי כי מועדון IGP, לרבות מאמנים, מדריכים, נהגי ליווי, אינם ולא יהיו אחראים כלפי על כל נזק שיגרם לי או לאחרים בשל האימון/הפעילות.
   

מחירון לעונת 23-24

 • ​אימון אחד בשבוע - חוגי ילדים: 250 שח לחודש

 • אימון אחד בשבוע - נבחרת שטח/כביש/ולודרום: 280 לחודש

 • שני אימונים בשבוע - ילדים ונוער: 380 שח לחודש

 • שלושה אימונים בשבוע - נבחרת קדטים ונוער: 450 שח לחודש

 • שלושה אימונים בשבוע ומעלה כולל תכנית אישית - נבחרת קדטים ונוער: 490 שח לחודש

 • אימון שטח נשים - ימים א,ב,ג,ד: 280 שח לחודש

 • אימון שטח נשים - יום שישי, 3-4 ש': 325 שח לחודש

 • טיול שבת נשים: 100 שח

 


 

bottom of page