top of page

אתם מוזמנים  ולבוא  לאימון ניסיון ללא התחייבות, לתאום צרו קשר 

שלבי הצטרפות למועדון 

     

 

 על מנת להירשם לקבוצה יש צורך באישור רפואי + בדיקה ארגומטרית, ביטוח תאונות אישיות, חברות באיגוד האופניים (למי שמעוניין להתחרות) ותשלום לקבוצה. אנא העבירו לאורלי ירושלמי, orliy@precise.co.il  את הטפסים הבאים : 

 

1. טופס בדיקה ארגומטרית בתוקף, יש לוודא שקיבלתם חתימה של רופא ספורט על הנוסח 'כשיר לכל פעילות גופנית' קישור לרשימת מרפאות ספורט באישור משרד הבריאות'.

 

2. תשלום לביטוח תאונות אישיות של הקבוצה או אישור ביטוח ממקום אחר שמכסה אתכם גם באימוני הקבוצה ורשום 'ביטוח לפי חוק הספורט'.

 

3. תשלום עבור האימונים 

 

 

איגוד האפניים
bottom of page